albano biomassA

De vraag naar energie neemt toe en het aanbod van groene energie wordt nog volop onderzocht.

Onder de handelsnaam Albano biomassa wordt biologisch afbreekbaar afval als biomassa ingezet.
FmB maakt productie bedrijven attent op de mogelijkheden om hun afvalstromen om te buigen naar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) oplossingen. Daarnaast levert FmB een bijdrage aan de logistiek en informatie achter deze stroom volgens de VIHB afvalstoffen registratie.

Bekijk het productblad voor meer informatie over biomassa Albano.

Productblad

Facility management Breda brengt vraag en aanbod samen.

Neem contact op