WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

Inspiratie uit West-Brabant: Unieke medegebruik waterberging: Rijst uit Brabant.

Waterschap Brabantse Delta heeft een unieke medegebruiker. In de vijvers en moerasachtige grond van waterberging Albano in Oudenbosch heeft duurzaam ondernemer Jan Veerhuis een proeftuin ingericht voor rijstteelt.

Lees het hele artikel