DE PARTNERS VAN FMB MANAGEMENT

FmB Management werkt samen met diverse partners. Mede dankzij de steun van de gemeente Halderberge en het Waterschap Brabantse Delta kon de rijstteelt proeftuin in Albano gerealiseerd worden.

Meer informatie?

GEMEENTE HALDERBERGE

De West-Brabantse gemeente Halderberge telt 30.000 inwoners en heeft vijf kernen: Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat. Halderberge ligt centraal tussen Breda, Rotterdam en Antwerpen en is een gemeente in ontwikkeling met veel bedrijvigheid. De gemeente heeft een grote verscheidenheid aan inwoners en aan activiteiten. Als ondernemer vindt u in Halderberge een fijne vestigingsgemeente en als inwoner een prettige omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Naar de site

wATERSCHAP BRABANTSe DELTA

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Naar de site