project management albano in brabant

Albano staat voor een MVO platform, waarin innovatieve “nieuwe” oplossingen ontstaan vanuit een idee tot een werkelijke implementatie.

Ontstaan van “Rijst in Albano”

De retentievijvers van Albano zijn belangrijke schakels voor de nodige waterhuishouding en waterlogistiek in de akkerbouwgebieden van Zegge, de Hoevense bossen, het oppervlakte water uit de woonwijken Bosschenhoofd en Albano in de gemeente Halderberge tijdens hevige regenval.

Het Waterschap de Brabantse Delta is eigenaar van de retentievijvers Albano, die additioneel ingezet mochten worden als proeftuin voor rijst.

Innovatief ondernemen

Rijst in Albano is ontstaan als een idee om waterbeheersing, aquatische akkerbouw, biodiversiteit in de landbouw bij elkaar te brengen en een voorbeeld te stellen voor innovatief ondernemen. Inmiddels is Albano uitgegroeid tot een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarin ondernemers, wetenschap en overheid meekijken naar de mogelijkheden voor de toekomst, naar een beter milieu.
Tijdens de Watercoalitie 2015 hebben het Waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge en de West Brabantse vogelwerkgroep een coalitie getekend om de retentie vijvers additioneel in te richten als proeftuin voor de rijstteelt.


"De man die rijst naar Nederland haalde", lees het hele artikel:

Rijst in Nederland

Rijst is wereldvoedsel nummer 1, tijdens de teelt van rijst ontstaat 25% van de wereldproductie van methaan:

Lees verder

Link naar het waterschap Brabantse Delta: 

Waterschap Brabantse Delta

Wenst u meer informatie, neem dan contact op via het contactformulier of via de email:

 info@albano.solutions.nl